Diploma Tercümesi

Diploma veya mezuniyet/çıkış belgesi tercümesi, özellikle yurtdışında eğitim almak amacıyla yaptığınız başvurularda veya yabancı ülkelerden aldığınız diplomaların denklik işlemleri sırasında karşılaştığınız bir taleptir.

Yurtdışı kurumlara yaptığınız başvurularda ülkelere ve kurumlara bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle noter onayı aranmaz, sadece “yeminli tercümanın” imza ve kaşesi yeterli olmaktadır. Ancak YÖK’e yaptığınız denklik talepleri sırasında noter onaylı tercümesi aranmaktadır. Noter onayını da sizin için tamamlayabiliriz.

Diploma tercümeleri 20 TL tutmakta, ancak noter onayı gerektiğinde bu fiyata ayrıca 45 TL civarında noter onay ücreti eklenmektedir. Yemin zaptımızı aldığımız ilgili noterden “noter onayını” kendiniz de yaptırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir